Psychologisch Consult

Persoonlijke en professionele ontwikkeling, zelfbeeld, identiteit, persoonlijkheid, trauma, levensloop ...

Met gesprekken en oefeningen werken aan inzicht in eigen functioneren en verandering van houding, gedrag, emoties en denken. Onderliggende betekenissen, overtuigingen en patronen die van invloed zijn op het persoonlijk functioneren, komen hierbij ter sprake. Zonodig verwerking van trauma's of andere ingrijpende ervaringen. Methodieken o.a. cognitieve gedragstherapie, schematherapie, emdr, mindfulness, act, therapeutische schrijfvormen en experiëntiële technieken. Persoonlijke werkstijl is betrokken, concreet en creatief. 

Coaching bij het eigen ontwikkelproces is de kern van de consulten. Bij leertrajecten zoals supervisie en leertherapie gaat het bovendien om reflectie op en verbetering van het professioneel handelen en het bevorderen van zelfsturend leren. Therapeutische behandeling is gericht op verminderen van psychische klachten en het aanpakken van problemen. In alle trajecten wordt actieve inzet en zelfwerkzaamheid van uw kant verwacht.

Cognitieve gedragstherapie

Met cognitieve gedragstherapie werkt u op een concrete manier aan inzicht en verandering in disfunctionele denkpatronen, gedragingen en gevoelens. Meer informatie over cgt bij www.cognitievegedragstherapie.nl en www.vgct.nl

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie die zich richt op het veranderen van hardnekkige denk- en gedragspatronen en nare gevoelens. Deze patronen en gevoelens (schema's) zijn ontwikkeld op basis van vroege levenservaringen. Ervaringsgerichte methoden zoals o.a. imaginatietechnieken worden gebruikt om in contact te komen met gevoelens, behoeften en ervaringen. Ook kan soms EMDR worden ingezet als onderdeel van de therapie, als het gaat om gerichte verwerking van specifieke ervaringen. Andersom kan binnen EMDR soms gebruik worden gemaakt van technieken uit de schematherapie. Informatie: https://www.schematherapie.nl/over-schematherapie/  en https://youtu.be/qsf8KbcCvD4

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een behandelmethode om schokkende ervaringen te verwerken. EMDR is een intensieve procedure in combinatie met oogbewegingen of andere afleidende stimuli. EMDR leidt ertoe dat de herinnering aan een traumatisch beeld vrij snel de emotionele lading verliest en het dus minder pijnlijk is om aan de gebeurtenis terug te denken. Negatieve beelden, disfunctionele cognities (gedachten, opvattingen) en negatieve emoties veranderen.
Indien klachten samenhangen met een eenmalige traumatische gebeurtenis, kan vaak al met een of enkele sessies resultaat worden bereikt. Indien klachten samenhangen met complexe traumatisering, diverse ingrijpende levensgebeurtenissen of jeugdervaringen, is meestal langerdurende therapie nodig. Ook wordt EMDR dan vaak gecombineerd met andere therapeutische methoden. 

In langerdurende behandelingen van complexe problematiek kan EMDR soms worden ingezet als onderdeel van de therapie, als het gaat om gerichte verwerking van specifieke ervaringen. Schematherapie heeft ook technieken waarmee nare herinneringen kunnen worden verwerkt, en hiermee kan soms een vorm van EMDR worden gecombineerd. Andersom kan binnen EMDR soms gebruik worden gemaakt van technieken uit de schematherapie.

Op de website van de Vereniging EMDR Nederland vindt u meer informatie over deze behandelmethode: www.emdr.nl

 

Mindfulness

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) richt zich specifiek op het ontwikkelen van een andere houding tegenover problemen.

Zie o.a.: http://www.mbcttrainingen.nl/mindfulness.html 

ACT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) helpt mensen om op een flexibele manier om te gaan met vervelende gedachten en gevoelens (Acceptance), meer te leven in het hier en nu (mindfulness), en zich te richten op de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment).

Zie o.a.: https://www.actinactie.nl/wat-is-act/