KOSTEN

Tarief

€ 110,- per consult van 45 minuten

Kosten en vergoeding

Psychologische behandeling in de GGZ wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering. Een verwijzing van huisarts of bedrijfsarts is noodzakelijk. Verder moet een psychische aandoening (DSM-5) vastgesteld kunnen worden. Voorwaarden voor vergoeding verschillen bovendien per verzekeraar en polis. Zie o.a.:  www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychologie.

Voor eigen rekening

De consulten bij mij komen voor eigen rekening. Als u met een verwijzing/diagnose in aanmerking komt voor verzekerde zorg, kunt u dus beter iemand anders zoeken. Dat kan via Stichting 1nP, een netwerkorganisatie van ggz-professionals, waarbij ook mijn praktijk is aangesloten: www.1np.nl (zelf doe ik daar alleen nog lopende behandelingen en neem ik geen nieuwe clienten aan). 

Psychologische behandeling particulier

onverzekerde GGZ 

U kunt bij mij terecht voor particuliere behandeling en consulten die vallen onder onverzekerde GGZ . Dat is het geval bij behandelingen of diagnoses die buiten het vergoedingenpakket vallen, of indien er geen verwijzing is. Of als u niets te maken wilt hebben met DSM-diagnoses en niet wilt declareren bij de zorgverzekeraar, maar er is wel sprake van behandeling. Deze consulten betaalt u zelf en worden niet vergoed vanuit het basispakket van de Nederlandse zorgverzekering. Het traject is dan ook vrij van bemoeienis door zorgverzekeraars en er is geen verwijzing nodig. In een tijd waarin vergoeding steeds meer beperkt wordt, of gebonden is aan allerlei regelingen en eisen, kan zelf betalen een keuze zijn, ook uit privacy overwegingen. Wel kan financiering langs andere wegen mogelijk zijn. Soms vanuit aanvullende of buitenlandse zorgverzekeringen. Of bijvoorbeeld als schadevergoeding voor psychisch letsel. Verder zijn werkgevers vaak bereid om te investeren in de gezondheid van werknemers.

Als de consulten vallen onder gezondheidszorg, geldt een door de NZA vastgesteld maximumtarief (in 2020  € 110,27) en is btw-vrijstelling van toepassing. 

Coaching en zakelijke activiteiten

Deze activiteiten vallen niet onder gezondheidszorg, waardoor wel btw gerekend moet worden en sprake is van vrije tarieven.  Echter op basis van de kleineondernemersregeling (KOR), is btw-vrijstelling mogelijk. 

Voor zelfbetalers geldt het bovengenoemde tarief  van € 110,- (exclusief btw)

Het zakelijk tarief voor individuele trajecten en andere activiteiten die via een bedrijf of werkgever worden betaald is
€ 160,- per werkuur (exclusief btw) 

Supervisie en leertherapie bij beroepsopleiding

Bij supervisie en leertherapie als onderdeel van (erkende) beroepsopleidingen voor Cognitief Gedragstherapeut (VGCt) en GZ-psycholoog (RINO) is het tarief € 110,- per consult van 45 minuten. Hierbij is btw-vrijstelling van toepassing op grond van registratie in het CRKBO. Voor activiteiten die hier buiten vallen, geldt het tarief voor coaching.  

Facturering en betaling

Tenzij anders afgesproken ontvangt u per consult een factuur. U bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling. Dit staat los van terugbetaling door verzekering, werkgever of andere instantie waar u declareert. 

Om betalingsachterstanden te voorkomen kunt u het consult direct afrekenen door contante betaling of via mobiel bankieren (pinnen is niet mogelijk).